return button up button A Af Am Ao At B Be Bl Br C Ce Ci Co Cr Cu D De Di Do E Em Et F Fi Fo Fu G Gl Gr H Hi I In Io J K Kl L Le Lo M Mai Mari Mc Mi Mo Mu N Ni O Om P Pe Ph Pl Pr Pu Q R Re Ri Ro Ru S Sc Se Si Sp St Su T Te Th Tr Tu U V Ve Vi W X-zzz

DOTIDAE Gray, J.E., 1853 ThumbNailsDoto Oken, L., 1815 Type species : Doto coronata Alder, J. & A. Hancock, 1842
Doto "gustafsoni" Doto acuta Doto africana Doto albida Doto amyra
Doto ganda Doto annuligera Doto antillensis Doto apiculata Doto arteoi
Doto awapa Doto bella Doto cabecar Doto caramella Doto casandra
Doto cerasi Doto cervicenigra Doto chica Doto fragilis umia Doto cindyneutes
Doto columbiana Doto cornaliae Doto coronata (5) Melibaea arbuscula Doto confluens
Doto coronata Doto costae Doto forbesii Melibaea ornata Doto pinnigera
Doto pumigera Tritonia punctata Scyllaea punctata Doto splendida Doto styligera
Doto curere Doto cuspidata Doto divae Doto duao Doto dunnei (2)
Doto eireana Doto ensifer Doto eo Doto escatllari Doto fluctifraga (1)
Doto formosa Doto fragaria Doto fragilis fragilis (3) Doto antarctica Doto crassicornis
Tritonia pinnatifida Doto fragilis nipponensis Doto furva Doto hydrallmaniae Doto hystrix (2)
Doto iugula Doto japonica Doto kabretiana Doto kekoldi Doto koenneckeri
Doto kya Doto varians Doto lancei Doto lemchei Doto leopardina
Doto luctuosa Doto lugula Doto millbayana (1) Doto moravesa Doto nigromaculata
Doto oblicua Doto obscura Doto orbignii Doto orcha Doto ostentata
Doto papillifera Doto paulinae Doto pinnatifida (3) Doto pita (2) Doto pontica
Doto proranao Doto purpurea Doto pygmaea Doto doerga Doto floridicola
Doto onusta Doto ornata Doto racemosa Doto rosacea Doto rosea
Doto aurea Doto aurita Doto cinerea Doto sabuli Doto sarsiae (2)
Doto sotilloi Doto susanae Doto torrelavega Doto tuberculata Doto unguis
Doto ussi (2) Doto uva Doto varaderoensis Doto verdicioi Doto wara
Doto wildei Doto yongei Doto youngi

Gellina Gray, M.E., 1850 Type species : unknowngenustype
Gellina affinis

Miesea Marcus, Er.G., 1961 Type species : Miesea evelinae Marcus, Er.G., 1957
Miesea evelinae