return button up button A Af Am Ao At B Be Bl Br C Ce Ci Co Cr Cu D De Di Do E Em Et F Fi Fo Fu G Gl Gr H Hi I In Io J K Kl L Le Lo M Mai Mari Mc Mi Mo Mu N Ni O Om P Pe Ph Pl Pr Pu Q R Re Ri Ro Ru S Sc Se Si Sp St Su T Te Th Tr Tu U V Ve Vi W X-zzz

CORYPHELLIDAE Bergh, L.S.R., 1889 ThumbNailsBorealia Korshunova et al, 2017 Type species : Borealia nobilis Verrill, A.E., 1880
Borealia nobilis (2) Coryphella sarsi Borealia sanamyanae (1)


Fjordia Korshunova et al, 2017 Type species : Fjordia lineata Lovén, S.L., 1846
Fjordia browni (5) Fjordia capensis Fjordia chriskaugei (3) Fjordia insolita Fjordia lineata (7)
Eolis argenteolineata Flabellina lineata


Gulenia Korshunova et al, 2017 Type species : Gulenia orjani Korshunova et al, 2017
Gulenia borealis (2) Gulenia monicae (1) Omanimerelina eloiseae Gulenia orjani (1) Gulenia trophina
Quarkia sculpturata


Itaxia Korshunova et al, 2017 Type species : Itaxia falklandica Eliot, C.N.E., 1907
Itaxia falklandica (1)


Microchlamylla Korshunova et al, 2017 Type species : Microchlamylla gracilis gracilis Alder, J. & A. Hancock, 1844
Microchlamylla amabilis Microchlamylla gracilis gracilis (3) Coryphella rufibranchialis clavigera (var.) Eolis smaragdina Microchlamylla gracilis zfi (2)


Occidenthella Korshunova et al, 2017 Type species : Occidenthella athadona Bergh, L.S.R., 1875
Occidenthella athadona (2)

Orienthella Korshunova et al, 2017 Type species : Orienthella trilineata O'Donoghue, C.H., 1921
Orienthella trilineata