A Af Am Ao At B Be Bl Br C Ce Ci Co Cr Cu D De Di Do E Em Et F Fi Fo Fu G Gl Gr H Hi I In Io J K Kl L Le Lo M Mai Mari Mc Mi Mo Mu N Ni O Om P Pe Ph Pl Pr Pu Q R Re Ri Ro Ru S Sc Se Si Sp St Su T Te Th Tr Tu U V Ve Vi W X-zzz
return button left button right button guidelines button
Version 44.00 went live 9th November, 2018. Cypraeidae now in line with Felix Lorenz's "COWRIES A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae" 2017

Bistolida diauges diauges fulva (var.)

Bozzetti, L., 2009 SE Madagascar
Taxonomic Information
ClassGASTROPODA CAENOGASTROPODA
OrderLITTORINIMORPHA
SuperFamilyCYPRAEOIDEA
FamilyCYPRAEIDAE ERRONEINAE BISTOLIDINI
open bookPage/Plate
Malacologia Mostra MondialeVol. 63
Cowries A Guide to the Gastropod Family CypraeidaeVol. 1 Biology and Systematics, p 470
Cowries A Guide to the Gastropod Family CypraeidaeVol. 2 Shells and Animals, Pl. 214/5-7
cameraImage Acknowledgments
1 L. Bozzetti
2 L. Bozzetti
3 Algoa Bay Specimen Shells
Bistolida_salaryensis_fulva.jpg
Bistolida_salaryensis_fulva_1.jpg
Cypraea_salaryensis_fulva.jpg