A Af Am Ao At B Be Bl Br C Ce Ci Co Cr Cu D De Di Do E Em Et F Fi Fo Fu G Gl Gr H Hi I In Io J K Kl L Le Lo M Mai Mari Mc Mi Mo Mu N Ni O Om P Pe Ph Pl Pr Pu Q R Re Ri Ro Ru S Sc Se Si Sp St Su T Te Th Tr Tu U V Ve Vi W X-zzz
return button left button right button guidelines button
Version 44.01 went live 5th December, 2018. Cypraeidae now fully in line with Felix Lorenz's "COWRIES ..." 2017

Phytia myosotis ringens (var.)

(Turton, 1819) British Isles
Taxonomic Information
ClassGASTROPODA HETEROBRANCHIA EUTHYNEURA TECTIPLEURA
OrderEUPULMONATA ELLOBIIDA
SuperFamilyELLOBIOIDEA
FamilyELLOBIIDAE MELAMPIDINAE
open bookPage/Plate
No image yet