A Af Am Ao At B Be Bl Br C Ce Ci Co Cr Cu D De Di Do E Em Et F Fi Fo Fu G Gl Gr H Hi I In Io J K Kl L Le Lo M Mai Mari Mc Mi Mo Mu N Ni O Om P Pe Ph Pl Pr Pu Q R Re Ri Ro Ru S Sc Se Si Sp St Su T Te Th Tr Tu U V Ve Vi W X-zzz
return button left button right button guidelines button
Version 44.01 went live 5th December, 2018. Cypraeidae now fully in line with Felix Lorenz's "COWRIES ..." 2017

Odostomia (Odostomia) lorellae

Micali, P., 1987 Shell size 2 mm Mediterranean
Taxonomic Information
ClassGASTROPODA HETEROBRANCHIA EUTHYNEURA TECTIPLEURA
OrderPYLOPULMONATA
SuperFamilyPYRAMIDELLOIDEA
FamilyPYRAMIDELLIDAE ODOSTOMIINAE ODOSTOMIINI
open bookPage/Plate
cameraImage Acknowledgments
1 Natural History Museum, Rotterdam
Odostomia_lorellae.jpg